• Professionele tuinbouw
 • Evides Industriewater
  >
  Betrouwbaar transport van warm water tussen de bedrijven

 • Zeeland Refinery
  >
  Restwarmte bij verwerking ruwe aardolie brandstoffen

 • Martens Cleaning
  >
  Olieresten effectiever verwerkt tot bruikbare reststoffen

 • COVRA
  >
  Veilige radioactieve opslag door constante warmte

Duurzame restwarmtekoppeling in het Sloegebied

Bel direct: 06 10 95 58 66

Sloewarmte BV benut bestaande warmte in de haven van Vlissingen-Oost

Restwarmte wordt hergebruikt 

In de haven van Vlissingen werken vijf bedrijven samen om restwarmte opnieuw te benutten. De restwarmtekoppeling levert een flinke bijdrage aan een duurzame Zeeuwse zeehaven door besparingen op het energieverbruik en vermindering van CO2 uitstoot.

De warmte wordt op 130 graden afgevangen bij Zeeland Refinery waarna deze door middel van pijpleidingen wordt getransporteerd naar COVRA en naar Martens Cleaning, die de energie inzet om de ingezamelde afgewerkte olie (sludge) te verwerken tot schone bruikbare stookolie. COVRA gebruikt de warmtestroom voor klimaatbeheersing  in de verwerkingsgebouwen en het kantoor. Daarna is het water afgekoeld tot 70 graden.

Forse besparing

Sloewarmte BV is een initiatief van Evides Industriewater, Zeeland Seaports en Martens Cleaning en heeft tot doel restwarmte afkomstig van Zeeland Refinery opnieuw te gebruiken. Afnemer Martens benut de energie om afgewerkte olie te verwerken tot schone stookolie. Het naastgelegen COVRA zet de restwarmte in voor klimaatbeheersing.

Met Sloewarmte BV vermindert de CO2-uitstoot jaarlijks naar verwachting met 4.300 ton.

Ook lager gasverbruik

Daarnaast levert de restwarmtekoppeling een energiebesparing op van circa 2,4 miljoen Nm³/j. Door deze besparing kunnen Martens en COVRA hun afname van fossiele brandstof fors verlagen.

Green Deal

Sloewarmte is onderdeel van de Green Deal die de provincie Zeeland en Zeeland Seaports in 2011 hebben gesloten met het Ministerie van Economische Zaken. Het project vergt een totale investering van 3 miljoen euro. De Rijksoverheid draagt 1,5 mlj euro bij, de provincie 0,2 mlj euro. De overige investeringen worden gedaan door Sloewarmte BV, Zeeland Refinery, Martens en COVRA.Verder naar Duurzame ontwikkeling van Sloewarmte BV